Generace 21 aneb úspěšné děti budoucnosti

Generace 21 aneb úspěšné děti budoucnosti

Generace 21 aneb úspěšné děti budoucnosti

Po generacích X, Y a Z se začíná mluvit o zcela nové – Generaci 21. Kdo to je? Komu tak říkáme? A co nám tahle generace přináší?

Generace X

Aneb „Husákovy děti“, které vyrůstaly v době normalizace. Označujeme tak generaci lidí, jež se narodila v době od poloviny 60. let do začátku 80. let 20. století. Tito lidé dospívali v časech centrálně plánovaného hospodářství, kolem nich byla nízká nezaměstnanost a převážná většina se ve škole učila rusky. 

Po revoluci se museli adaptovat na nové podmínky života. Dnes bojují s tím, že nemají maturitu či vysokoškolský diplom (neboť minulý režim vysoké školy omezoval), neumějí anglicky a s počítačem si mnohdy nerozumějí. 

Tito lidé jsou zvyklí poslouchat „autority“ a pořádně pracovat. Převážná většina z nich sní o lepší budoucnosti, ale nevěří si a tak zůstávají v životě tam, kde se po škole uchytli. Jejich myšlení je poznamenané dobou, ve které vyrostli, přesto se snaží ve zrychleném světě adaptovat. Se svými potomky, z generací Y, Z a 21, to nemají mnohdy jednoduché.

Generace Y

Většina společnosti je zná pod pojmem „mileniálové“. Narodili se v období 80. let až do poloviny 90. let 20. století. Často jsou neprávem označováni za generaci, které se nechce pracovat. Mají to jinak nastavené, než jejich rodiče a prarodiče.

Vyrostli v době, kdy technologie začaly pronikat do života. Rozkvět internetu, sociálních sítí a nových pracovních pozic je donutil se adaptovat a hledět na svět jinak. Na práci koukají nejen jako na zdroj peněz, ale také jako na příležitost dělat v životě to, co je baví. Dávají přednost flexibilní době či home office, protože nechtějí být otroky. 

Vysokoškoláci s prořízlou pusou

Ve vzdělávání dávají přednost smysluplnosti a využitelnosti informací, než jen bezduchému učení se nazpaměť. Rádi o všem diskutují, filozofují a hledají souvislosti. Neradi se podřizují. Potřebují vědět, že to, co dělají, má smysl.

Lidé z generace Y si také mnohem častěji berou hypotéky, než jejich rodiče, neboť bydlení je pro ně v dnešní době mnohem nedostupnější. Velká většina z nich má vysokoškolský titul a uplatňují se ve sférách marketingu. Zajímají se o ekologii a alternativní způsoby vzdělávání.

Generace Z

Aneb dnešní mladí dospělí, puberťáci i děti. Pod pojmem „Generace Z“ označujeme všechny, kteří se narodili od 2. poloviny 90. let po současnost. 

Tito lidé vyrůstali a vyrůstají v době, kdy je internet už samozřejmosti a technologie na něj napojené nás obklopují ze všech stran. Svět je přehlcen informacemi, přestávají platit staré způsoby myšlení a práce, a více než kdy jindy platí rčení: „Časy se mění a my se měníme v nich.“

Sociální sítě znají odmala

Generace Z spolehlivě zná YouTube, Instagram i TikTok. Mnozí z nich natáčeli či natáčejí videa, jsou takzvanými influencery a svůj život bez obalu sdílejí na sítích. Internet využívají denně jako zdroj informací, navazování nových přátelství a známostí, hledání životních mouder či jako ulehčení života.

Technologie umějí využívat lépe, než jejich rodiče či prarodiče. Berou je jako normální součást života a nedovedou si představit, že by neměli mobil v ruce kdykoliv k dispozici. To s sebou přináší i mnohá úskalí.

Ztrácejí se ve svém JÁ

Nepřeberné množství informací, které na ně valí ze všech stran – reklamy viditelné i skryté, články, rady a tipy od lidí známých ze sítí – je vede k tomu, že nevědí, kdo jsou. Odborníci, kteří se generací Z více zabývají, je řadí do mnoha různých podskupin. Nástup internetu a jeho zpřístupnění přinesl mnoho užitku, ale i škod. Je na nás, jak této generaci pomůžeme zvládnout dospívání.

Generace 21, šťastné děti budoucnosti

Generace 21 aneb úspěšné děti budoucnosti. 

Generace 21 aneb úspěšné děti budoucnosti?

Po generacích X, Y a Z tu máme ještě jednu, o které se v poslední době začíná mluvit jako o Generaci 21. Jedná se o děti, které se narodily ve 21. století. Děti, které více než kdy jindy, potřebují pomoct s nalezením jejich vnitřního JÁ. 

Internet není spása světa

Děti z Generace 21 jsou denně obklopené miliony informací, svět kolem nich neustále spěchá, život plyne šíleným tempem a nikdo nemá čas se zastavit a jen tak být. Jejich život je prosycen televizí, mobily i reklamami. Dovoz jídla až domů je pro ně normální věc. Zažívají učení přes počítač na dálku, možnost chatovat si s kamarády a nemuset u toho chodit ven.

Jejich rodiče mají mobil stále v rukou, a tak je pro ně pohled do obrazovky naprostou samozřejmostí. Na internetu se pohybují jako ryba ve vodě, umí spoustu počítačových dovedností, ale reálný život jim je cizí. Ví o všech problémech světa – o globálním oteplování, o špatné politice, o vymírání zvířat i o požárech v Africe, ale neví, co jim budoucnost přinese. Jsou to totiž stále děti. 

Co bude, až vyrostou?

Děti 21. století jsou naše budoucnost a také zodpovědnost. Pravděpodobně nebudou mít práci někde ve fabrice, natož za pokladnou v Lidlu. Tyhle pracovní pozice nejspíše nahradí dokonalé technologie, které se každým dnem ve světě vyvíjejí a šíří. Drony nám doručují nákup až domů, auta za nás řídí a chytří roboti sekají trávník… 

Spousta pracovních míst zaniká a bude tomu i nadále. Manuální práce nebude v mnoha případech potřeba. Trh se změní (ostatně se již mění každým dnem) a poptávka bude hlavně po službách, ve kterých je potřeba empatie, kreativita a lidskost. Tedy vlastnosti, které zatím žádný robot na světě nemá. I proto se musíme zamyslet nad výchovou našich dětí, které do Generace 21 spadají.

Dovednosti pro 21. století

Připravme děti na budoucnost co nejlépe. Už víme, že jejich život bude vypadat jinak, než ten náš. Umíme odhadnout, díky znalostem dnešního světa, které věci budou naše děti potřebovat. 

Základním stavebním kamenem pro naše děti bude jejich sebepoznání a vědomí toho, kdo jsou. Budou potřebovat znát svoje talenty a chápat své emoce. Umět vzít zodpovědnost za život svůj i ostatních do svých rukou. Mít kritické, kreativní myšlení a schopnost se měnit a přizpůsobovat změnám. Ovládat práci s myslí, aby si dokázaly vybalancovat život ve všech sférách… Jednoduše řečeno – potřebují umět úplně něco jiného, než předchozí generace.

My jsme si toho vědomi a proto děláme smysluplné kroky pro naše i vaše děti. V Pohádkové knize se soustředíme na rozvoj těchto dovedností. Snažíme se podpořit všechny malé bytosti v rozvoji a poznání jejich já tak, aby jednou byly sebevědomými a úspěšnými lidmi. Přidejte se k nám a měňte s námi životy vašich dětí odmala. Skvěle vám poslouží naše věrná kamarádka Muchlinka – česká hračka pro miminka. Šťastným dětem zdar!

Lucie Samková
Je bývalou učitelkou a Montessori průvodkyní, nyní copywriterkou na volné noze. Na Muchlince spravuje blog. Mimo tvoří www.luciesamkova.cz
Komentáře