MUCHLINKA TEAM - NEW GENERATION

Tak to jsme my: Petra, Dominika, Hanka, Lenka, Denisa... a další parťáci :-)

Petra Kamelandrová
Petra Kamelandrová
Autorka projektu. Vystudovala obor Geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakulě Ostravské Univerzity a obor Pedagogika a psychologie pro učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity.

Tvořím... Inspiruji... Vyzývám: "Najděte život, který vás bude bavit". Jmenuji se Petra Kamelandrová, jsem matkou dvěma úžasným dětem, manželkou skvělému muži, dcerou, sestrou, kamarádkou. K mým životním rolím patří ale také role podnikatelky, investorky a manažerky evropských projektů na podporu vzdělávání dětí v předškolních a školních zařízeních. Mou životní vášní je vzdělávání, motivace a inspirace druhých, počínaje dětmi a konče těmi nejstaršími mezi námi. Jako máma malých dětí jsem objevila sílu rodičovského působení, a tak vznikla má touha vytvořit projekt, který by pomáhal rodičům ukazovat dětem, jak nalézt to nejlepší pro svůj život. A tím jsou takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět, který bude jejich vlastní. Takový, který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Uvědomuji si, že ne všechny děti mají to štěstí, že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Můj vnitřní navigační systém mě tedy vede naprosto jasně také k pomocí znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přeji si, abychom jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možný zatím ani nevidí. Pojďme všem dětem bez rozdílu pomoci rozvíjet jejich fantazii, podpořme je v tvořivosti, budování vztahů, veďme je k poznání své výjimečnosti. „Přeji si, aby děti mohly být dětmi a jejich svět byl v naprostém pořádku.

Dominika Boček
Dominika Boček
Spoluautorka projektu, odborný poradce pro rozvoj dětského potenciálu a komunikace s dětmi. Vystudovala obor International Relations and European Studies na Metropolitan University in Prague. Studovala obor Psychology na University of New York in Prague. Autorka Kids Development Programme, psychoterapeutka EFT, lektorka, podnikatelka.

Jmenuji se Dominika Boček, jsem maminkou té nejúžasnější holčičky, ženou výjimečnému muži, psychoterapeutkou EFT, lektorkou, podnikatelkou, autorkou programu KDP a především nadšenou ambasadorkou inovativního přístupu k vývoji našich nejmenších. Miluji poznávání dětského světa, jejich energii a myšlenkového světa nekonečných možností. Celý můj dospělý život mě lákalo porozumění dětského vnímání, objevování zdroje jejich radosti, odhalování jejich potenciálu a následného přirozeného rozvoje. Mnoho lidi nesdílelo mé nadšení při mých akcích, že mám syndrom „fascinace dětmi“, že ony potřebují jasně nastavené hranice. Já jsem však zastáncem toho, ze veškeré hranice si nastavujeme jen my sami ve vlastní mysli. A ano, děti potřebují mít hranice nastavené, nicméně proč bychom je nemohli nastavovat my s nimi společně, vždyť vnitřní motivace každého z nás je nesmírně vyšší, když máme možnost se podílet na vytváření pravidel a uvědomíme si naši vlastní možnost volby. Učíme se tím i zodpovědnosti za následné dodržování, což je jedna z nejdůležitějších dovedností pro celý život. Každé dítě je jiné, má své vlastní přirozené preference, své vnímání světa. Nicméně nežijí ve vakuu, jejich nejbližšími parťáky a vzory jsme právě my - rodiče. Prvních sedm let života žijí děti v něčem jako je hypnóza a veškeré vzorce si nahrávají do své vnitřní knihovny, ze které potom čerpají už celý život. Pokud jim je my jako rodiče pomůžeme nastavit správně, budou znát svoji hodnotu i hodnotu ostatních, budou se mít rády takové jaké jsou, budou se cítit v pořádku, milované a především pochopené, což je pocit, po kterém touží každá lidská bytost od narozeni po celý svůj život, tak z nich vyrostou šťastní človíčci, kteří budou věřit v sebe samé a budou milovat život. A takovéto šťastné děti my přeci chceme! Muchlinku jsem si zamilovala na první seznámení. Ztotožňuje se se všemi mými přesvědčeními, ideály i odbornými nastudovanými výzkumy na tématiku rozvoje dětského potenciálu. Je to nádherný vzdělávací projekt se srdcem i duší, je to český projekt, je to jeden z prvních možných krůčků na cestě k novému přístupu ke vzdělávání a rozvoji našich dětí. Tyto děti budou jednou věřit, že změní svět. Moje vize a životní mise je změnit pohled na tvrdou direktivní výchovu a klasické vzdělávání. A i přesto, že mohu připadat mnohým příliš progresivní, inovátorská a otevřená, což s pokorou respektuji, tak já věřím, že bez takovýchto snílků by se svět neposouval dál. Pojďme spolu změnit svět k lepšímu, a především ukázat našim nejmenším, že oni to jednou dokážou také.

Hana Šormová
Hana Šormová
Spoluautorka projektu, autorka pohádek, manažerka pro sociální sítě. Vystudovala obor Ekonomická informatika na Mendelu Brno a Matematickou informatiku na PřF MU v Brně.

Žena na cestách je mé druhé já. Miluji písmenka a cestování. Právě copywriting a blogování mi umožnilo objevovat nové země, poznávat jiné kultury a potkávat zajímavé cesty. Je to svoboda! Teď na tuto svou cestu ukazuji i dalším zájemcům, kteří si pomocí psaní chtějí být svobodní - v životě, cestování i práci. Právě písmenka mě zavála do projektu Muchlinka, kdy jsem se nadchla do psaní pohádek o kouzelných postavičkách mořského světa Bublinkov. Projekt dětská hračka s příběhem propojuje svět dospělých a dětí, zrcadlí jim životní situace a je jen na nich, co si z pohádky odnesou. Já věřím, že naše poselství o zdravé lásce k sebe samému, druhým i ke svému tělu. Je to takový most životem, po kterém všichni kráčíme. Už se těším na další pohádky, obrázky a další aktivity od Muchlinky a jejich přátel. A některé z pohádek vám napíšu přímo z dalekých cest.

Denisa Pospíšilová
Denisa Pospíšilová
Ilustrátorka a grafička. Vystudovala obor Reprodukční grafik pro média na Střední škole Polygrafické v Olomouci. V letech 2013-2016 (5 semestrů) studovala Dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého Olomouci.

UMĚNÍ a TVOŘIVOST, takhle bych asi popsala můj smysl života. Již od mala jsem se věnovala všemu, co se dalo vytvářet a do čeho jsem mohla dávat kus sebe. Začalo to vše klasickou keramikou přes výtvarku až po kroužek počítačové grafiky ve 12ti letech. Tu jsem si natolik zamilovala, že jsem v ní pak pokračovala a vystudovala ji na střední škole. Vždy mě bavilo to, že člověk dokázal vytvořit osobitou práci a rozmanitosti se meze nekladly. Postupně jsem dospívala k myšlence, že chci o výtvarném umění jako takovém vědět více, abych se mu mohla naplno věnovat a dále ho předávat, proto volba byla jasná a na vysoké škole jsem studovala obor Dějiny výtvarného umění, kde jsem z grafiky přešla na klasickou formu umění - malba. Byla to dřina, ale objevila jsem talent ve svých rukou a ten jsem předávala na plátna a pomaličku se v něm zdokonalovala a to dělám do teď. Tvorbu mám jako své útočiště v uspěchaném světě, kde se profesně věnuji módě v české oděvní firmě. Celý život se mě drží myšlenka, jakési poslání, předávat umění lidem, protože není nic krásnějšího, než když se lidé objevují a dokáží to vyjádřit. Během svého studia na vysoké škole jsem měla tu možnost získat zkušenosti s prací s dětmi v rámci praxe v Muzeu umění v Olomouci, kde jsem se podílela na tvorbě animačních programů a velkým přínosem pro mě byl můj malý vzdělávací program OTEVŘI (SVOU) MYSL, která spočívala v prezentaci moderního umění žákům druhého stupně na základní škole a kreativní části, kdy pomocí malby a keramiky vyjadřovaly své pocity a vnímání předcházejícímu nahlédnutí do koutů modernismu a myšlenkových pochodů umělců té doby. Bylo skvělé, je sledovat, jak se postupně dokázali otevřít a vytvářet krásné práce, na kterých šly vidět velké pokroky. Strašně ráda na tuhle dobu vzpomínám.
Projekt Muchlinka jsem si v prvním okamžiku zamilovala, skvěle propojuje mé dosavadní zkušenosti a je to pro mě velká příležitost. Děti si zaslouží mít kvalitní a šťastný život a ten jim dokážeme ukázat, protože jsme skvělý tým a máme silné pouto. Je to srdcová záležitost. Pevně věřím v to, že do svých ilustrací celé knihy dokáži dát maximum, které si děti i dospělí zamilují a budou celou myšlenku projektu milovat stejně jako MY. Jako poslední věc, bych chtěla poděkovat svým rodičům, kteří mi ukázali krásy života a že radovat se z maličkostí a dávat lásku, je to nejdůležitější a nejkrásnější a po celou dobu mě podporují v mé cestě za uměním.

Lenka Talavašková
Lenka Talavašková
Autorka říkanek a textů, media a marketing specialista. Vystudovala obor Aplikovaná fyzika na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

Projekt Muchlinka mě okamžitě oslovil. Vyjadřuje přesně to, co plně rezonuje s mým smýšlením a životem, který žiju. Jsem maminkou dvou dětí a mým životním heslem je: “ŽIVOT NÁM DENNĚ PŘINÁŠÍ KRÁSNÉ OKAMŽIKY. STAČÍ SE JEN ZASTAVIT A VŠIMNOUT SI JICH.” Jako máma jsem přehodnotila životní priority a otevřela své srdce tak, jak jsem to ještě neudělala. Můj vývoj jde ruku v ruce s vývojem mých dětí a já si po jejich boku začala všímat, že svět plyne kolem mě jinou rychlostí, než já. Uvědomuji si, že dnešní zrychlená doba, klade nemalé nároky na nás dospělé, ale čím dál více i na děti. Ty jsou mnohdy hozené do centrifugy, ze které by nejraději rychle vypadly, ale bohužel nemohou. Život se pro ně stal, stejně jako pro jejich rodiče, jedním velkým kolotočem. Rodiče tráví v práci tolik času, že své děti často vidí jen 2-3 hodiny denně. Vše se točí kolem školy, školky, práce, kroužků. Uvědomila jsem si, že dětem stále častěji chybí teplo rodinného krbu, láska, objetí a společně strávené chvíle, kdy se radují členové rodiny z přítomnosti jeden druhého, bez nutnosti něco stihnout. Děti díky tomuto shonu nemají čas rozvíjet sami sebe, svou sebehodnotu, víru v sebe, rodinu ani ostatní. Dnešní doba jim ukazuje, že na nic není čas. Celým svým srdcem věřím, že ještě není pozdě, vrátit se zpět na cestu lásky, pochopení a víry v sebe sama i ostatní. Jsem přesvědčena, že Muchlinka se stane nejen skvělou parťačkou vašich dětí, ale že je přivede do světa, který je jim velmi blízký a vám ostatně také.

Dominika Ovariová Balamucká
Dominika Ovariová Balamucká
Instagramerka

Jmenuji se Dominika Balamucká, jsem budoucí maminka a instagramerka. Mám cit pro fotografie, kreativní vytváření reklamních bannerů a v neposlední řadě jsem MILENIAL. Vzhledem k tomu, že bych se chtěla i v budoucnu zabývat marketingem a sociálními sítěmi, tak jsem si moc přála být součástí Muchlinky. Nejen, že to bude jisto jistě nejoblíbenější hračka mého dítěte, ale především můžu být členkou skvělé rodiny, kde i já můžu lidsky i profesně růst. Sama jsem vyrůstala v dětském domově a vím, že každé dítě, ať už zdravé či nemocné, potřebuje nějakého svého kamaráda, který nic nevyzradí a nepodvede jej, ke kterému se může s důvěrou přitulit. Myslím si, že Muchlinka je ten správný parťák pro všechny děti, i pro to vaše. A co více říct? Muchlinka je šitá s láskou a kvalitou a do světa k vašim dětem ji pomáhá skvělý tým plný lásky, pochopení a talentů. Jsem vděčná, když se k vašim dětem tato láska dostane.

Honza Komárek
Honza Komárek
Sociální sítě, marketing. Vystudoval Vysokou školu v Českých Budějovicích, obor Ekonomika podniku.

Jsem začínající „markeťák“. Už na vysoké škole byl můj nejoblíbenější předmět marketing. Delší dobu jsem hledal cestu a příležitost, tak jsem oslovil Hanku Šormovou a vše najednou dostalo jasné barvy. Stačilo pár vět a dostal jsem nabídku spolupráce. Věnuji se především sociálním sítím (Facebooku a Instagramu). Hlavní činností je tvorba obsahu. Věřím ve svou kreativitu a zajímavé nápady. Ve volném čase se věnuji sportu a vzdělání (ano dnešní svět se mění ze dne na den a je někdy složité udržet krok). Mám jasný cíl a poslání, dostat Muchlinku do podvědomí široké veřejnosti. Přeci jen, kde v dnešní době narazíte na opravdovou českou hračku? No přece u nás. Dopřejme dětem opravdovou pohádku, radost a rozvoj. Někdy vidím až moc chytrých telefonů, tabletů, počítačů, televizí a herních konzolí, ale co si takhle jít opravdu hrát a rozvíjet se? To je ta správná otázka.

Anna Lukšová
Anna Lukšová
Konzultant pro ženy. Vystudovala VŠ Humanitas Sosnowec obor žurnalistika, certifikovaný trenér univerzity jednoty Indie, NLP praktikant.

Mentorka a koučka pro ženy. Pomáhá jim najít cestu tam, kde to jiní vzdají, a vede je k nastartování jejich život znovu na 100%. "Pomohu vám ujasnit si vaše cíle a vize s využitím vašeho vnitřního potenciálu. Z vlastní zkušenosti vím, že tuny teorie vám výsledky nepřinesou. Abyste měla výsledky, potřebujete nové informace praktikovat přímo do praxe. Proto vedu ženy formou praktického mentoringu, aby na sobě viděly co nejdříve výsledky. Projekt Muchlinka je o rozvoji dětského potenciálu. Jak ale pomoci svému dítěti správně mentálně růst? Velmi zajímavá cesta je ta, že tento lidský rozvoj zvládne nejdříve rodič, pak může pomoci svému dítěti. Našim rodičovským cílem by mělo být dobře své děti na jejich cestu připravit a vybavit. Ne jim tu cestu zametat..."

Iveta Kouřilová
Iveta Kouřilová
Copywriter

Jsem veselá a optimistická holčina s citem pro lidský kontakt, administrativu, vše kolem organizace a zařizování. Miluji kontakt s lidmi, knihy, filmy a překonávání vlastních překážek. Muchlinka mě zaujala svou originalitou. Má příběh, švih, je unikátní a příjemná. Klidně bych se nebála říct, že si ji mohou brát i dospělí lidé s sebou na jednání, protože díky chapadýlkum si s ní můžou hrát namísto tužky, vlasů a tak. Je to uklidňující a také si procvičí ruce:-) Znala jsem normální placatý usínáček, jen placka s hlavičkou. Toto je jiné. Oceňuji ucelené originální věci s nápadem a myšlenkou. A to je Muchlinka. Je na hraní, na zoubky, na spaní, má příběhy, které děti rozvíjí. To je spousta důvodů, proč na tomto projektu chci spolupracovat.

Radek Vinklárek
Radek Vinklárek
Video a autorská hudba projektu. Vystudoval SPŠ a SOU v Hranicích.

Věnuji se programování, designu a tvorbě grafiky webových stránek. K mým koníčkům patří rocková hudba. Sám hraji na klávesy a kytaru. S partnerkou vychováváme 3 úžasné děti. Věnuji se pořádání nejrůznějších akcí pro děti u nás v obci. Projekt Muchlinka mě velmi oslovil a ihned si jej zamiloval. Věřím, že to všechno dává smysl.

Petra Nytrová Gallová
Petra Nytrová Gallová
Kreativec. Vystudovala obor Sociální práce na Ostravské univerzitě a poté výtvarný obor na Lidové konzervatoři v Ostravě.

Jmenuji se Petra Nytrová Gallová. Jsem malířka, sociální pracovnice, iniciátor, organizátor, nadšenec, tvůrce kreativních programů, ale v prvé řadě milující máma a manželka nejúžasnějšího muže na světě. Díky němu mám nekonečnou chuť tvořit a pracovat na kreativních projektech, jenž mají všechny společného jmenovatele, a to zanechat v dětech jakousi stopu. Takovou, aby si uvědomily, že jsou jedinečné a jen ony samy pokud v sobě naleznou pravou hodnotu sebe sama, pak mohou dokázat společnost obohatit pouhou svou přítomností. Mou neskutečnou vášní je vše kolem kreslení, malování, tvoření, psaní poezie, citátů, úvah, četby knih z oblasti osobního rozvoje.. Jelikož jsem človíček tvořivý, který ani malinkou chviličku v klidu neposedí a to ani přesto, že by si měl užívat rodičovskou dovolenou, rozhodla jsem se, že se i nadále budu naplno věnovat práci s dětmi, nalezení a rozvoji jejich potenciálu a realizaci zajímavých kulturně-umělecko-výchovně-vzdělávacích aktivit. Po narození svého dítěte jsem si stále více začala uvědomovat, jak velkou zodpovědnost mám nejen já, ale také i ostatní osoby za to, jak si bude mé dítě utvářet svůj myšlenkový systém. Ráda bych proto byla součástí Muchlinčina poslání při předávání lidských hodnot. Věřím, že si Muchlinčin svět, do kterého Vás zvu, oblíbí nejen děti, ale také i rodiče, pedagogové, vychovatelé či jiné osoby pečující o děti a také v sobě naleznou“ dřímající kreativní dítě“. Muchlinka je sice chobotnička, ale s lidskými vlastnostmi, které ve svých příbězích pomohou dětem se zorientovat v dnešní uspěchané době plné chaosu a anonymity.