MUCHLINČIN TÝM

Tak, to jsme my: Petra, Hanka, Radek, Lenča, Deni a Petra

Petra Kamelandrová
Petra Kamelandrová
Autorka projektu. Vystudovala obor Geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakulě Ostravské Univerzity a obor Pedagogika a psychologie pro učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity

Tvořím... Inspiruji... Vyzývám: "Najděte život, který vás bude bavit". Jmenuji se Petra Kamelandrová, jsem matkou dvěma úžasným dětem, manželkou skvělému muži, dcerou, sestrou, kamarádkou. K mým životním rolím patří ale také role podnikatelky, investorky a manažerky evropských projektů na podporu vzdělávání dětí v předškolních a školních zařízeních. Mou životní vášní je vzdělávání, motivace a inspirace druhých, počínaje dětmi a konče těmi nejstaršími mezi námi. Jako máma malých dětí jsem objevila sílu rodičovského působení, a tak vznikla má touha vytvořit projekt, který by pomáhal rodičům ukazovat dětem, jak nalézt to nejlepší pro svůj život. A tím jsou takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět, který bude jejich vlastní. Takový, který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Uvědomuji si, že ne všechny děti mají to štěstí, že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Můj vnitřní navigační systém mě tedy vede naprosto jasně také k pomocí znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přeji si, abychom jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možný zatím ani nevidí. Pojďme všem dětem bez rozdílu pomoci rozvíjet jejich fantazii, podpořme je v tvořivosti, budování vztahů, veďme je k poznání své výjimečnosti. „Přeji si, aby děti mohly být dětmi a jejich svět byl v naprostém pořádku.

Hana Šormová
Hana Šormová
Autorka pohádek, manažerka pro sociální sítě

Žena na cestách je mé druhé já. Miluji písmenka a cestování. Právě copywriting a blogování mi umožnilo objevovat nové země, poznávat jiné kultury a potkávat zajímavé cesty. Je to svoboda! Teď na tuto svou cestu ukazuji i dalším zájemcům, kteří si pomocí psaní chtějí být svobodní - v životě, cestování i práci. Právě písmenka mě zavála do projektu Muchlinka, kdy jsem se nadchla do psaní pohádek o kouzelných postavičkách mořského světa Bublinkov. Projekt dětská hračka s příběhem propojuje svět dospělých a dětí, zrcadlí jim životní situace a je jen na nich, co si z pohádky odnesou. Já věřím, že naše poselství o zdravé lásce k sebe samému, druhým i ke svému tělu. Je to takový most životem, po kterém všichni kráčíme. Už se těším na další pohádky, obrázky a další aktivity od Muchlinky a jejich přátel. A některé z pohádek vám napíšu přímo z dalekých cest.

Lenka Talavašková
Lenka Talavašková
Autorka říkanek a textů, media a marketing specialista

Projekt Muchlinka mě okamžitě oslovil. Vyjadřuje přesně to, co plně rezonuje s mým smýšlením a životem, který žiju. Jsem maminkou dvou dětí a mým životním heslem je: “ŽIVOT NÁM DENNĚ PŘINÁŠÍ KRÁSNÉ OKAMŽIKY. STAČÍ SE JEN ZASTAVIT A VŠIMNOUT SI JICH.” Jako máma jsem přehodnotila životní priority a otevřela své srdce tak, jak jsem to ještě neudělala. Můj vývoj jde ruku v ruce s vývojem mých dětí a já si po jejich boku začala všímat, že svět plyne kolem mě jinou rychlostí, než já. Uvědomuji si, že dnešní zrychlená doba, klade nemalé nároky na nás dospělé, ale čím dál více i na děti. Ty jsou mnohdy hozené do centrifugy, ze které by nejraději rychle vypadly, ale bohužel nemohou. Život se pro ně stal, stejně jako pro jejich rodiče, jedním velkým kolotočem. Rodiče tráví v práci tolik času, že své děti často vidí jen 2-3 hodiny denně. Vše se točí kolem školy, školky, práce, kroužků. Uvědomila jsem si, že dětem stále častěji chybí teplo rodinného krbu, láska, objetí a společně strávené chvíle, kdy se radují členové rodiny z přítomnosti jeden druhého, bez nutnosti něco stihnout. Děti díky tomuto shonu nemají čas rozvíjet sami sebe, svou sebehodnotu, víru v sebe, rodinu ani ostatní. Dnešní doba jim ukazuje, že na nic není čas. Celým svým srdcem věřím, že ještě není pozdě, vrátit se zpět na cestu lásky, pochopení a víry v sebe sama i ostatní. Jsem přesvědčena, že Muchlinka se stane nejen skvělou parťačkou vašich dětí, ale že je přivede do světa, který je jim velmi blízký a vám ostatně také.

Denisa Pospíšilová
Denisa Pospíšilová
Ilustrátorka, grafička

UMĚNÍ a TVOŘIVOST, takhle bych asi popsala můj smysl života. Již od mala jsem se věnovala všemu, co se dalo vytvářet a do čeho jsem mohla dávat kus sebe. Začalo to vše klasickou keramikou přes výtvarku až po kroužek počítačové grafiky ve 12ti letech. Tu jsem si natolik zamilovala, že jsem v ní pak pokračovala a vystudovala ji na střední škole. Vždy mě bavilo to, že člověk dokázal vytvořit osobitou práci a rozmanitosti se meze nekladly. Postupně jsem dospívala k myšlence, že chci o výtvarném umění jako takovém vědět více, abych se mu mohla naplno věnovat a dále ho předávat, proto volba byla jasná a na vysoké škole jsem studovala obor Dějiny výtvarného umění, kde jsem z grafiky přešla na klasickou formu umění - malba. Byla to dřina, ale objevila jsem talent ve svých rukou a ten jsem předávala na plátna a pomaličku se v něm zdokonalovala a to dělám do teď. Tvorbu mám jako své útočiště v uspěchaném světě, kde se profesně věnuji módě v české oděvní firmě. Celý život se mě drží myšlenka, jakési poslání, předávat umění lidem, protože není nic krásnějšího, než když se lidé objevují a dokáží to vyjádřit. Během svého studia na vysoké škole jsem měla tu možnost získat zkušenosti s prací s dětmi v rámci praxe v Muzeu umění v Olomouci, kde jsem se podílela na tvorbě animačních programů a velkým přínosem pro mě byl můj malý vzdělávací program OTEVŘI (SVOU) MYSL, která spočívala v prezentaci moderního umění žákům druhého stupně na základní škole a kreativní části, kdy pomocí malby a keramiky vyjadřovaly své pocity a vnímání předcházejícímu nahlédnutí do koutů modernismu a myšlenkových pochodů umělců té doby. Bylo skvělé, je sledovat, jak se postupně dokázali otevřít a vytvářet krásné práce, na kterých šly vidět velké pokroky. Strašně ráda na tuhle dobu vzpomínám.
Projekt Muchlinka jsem si v prvním okamžiku zamilovala, skvěle propojuje mé dosavadní zkušenosti a je to pro mě velká příležitost. Děti si zaslouží mít kvalitní a šťastný život a ten jim dokážeme ukázat, protože jsme skvělý tým a máme silné pouto. Je to srdcová záležitost. Pevně věřím v to, že do svých ilustrací celé knihy dokáži dát maximum, které si děti i dospělí zamilují a budou celou myšlenku projektu milovat stejně jako MY. Jako poslední věc, bych chtěla poděkovat svým rodičům, kteří mi ukázali krásy života a že radovat se z maličkostí a dávat lásku, je to nejdůležitější a nejkrásnější a po celou dobu mě podporují v mé cestě za uměním.

Petra Nytrová Gallová
Petra Nytrová Gallová
Kreativec

Jmenuji se Petra Nytrová Gallová. Jsem malířka, sociální pracovnice, iniciátor, organizátor, nadšenec, tvůrce kreativních programů, ale v prvé řadě milující máma a manželka nejúžasnějšího muže na světě. Díky němu mám nekonečnou chuť tvořit a pracovat na kreativních projektech, jenž mají všechny společného jmenovatele, a to zanechat v dětech jakousi stopu. Takovou, aby si uvědomily, že jsou jedinečné a jen ony samy pokud v sobě naleznou pravou hodnotu sebe sama, pak mohou dokázat společnost obohatit pouhou svou přítomností. Mou neskutečnou vášní je vše kolem kreslení, malování, tvoření, psaní poezie, citátů, úvah, četby knih z oblasti osobního rozvoje.. Jelikož jsem človíček tvořivý, který ani malinkou chviličku v klidu neposedí a to ani přesto, že by si měl užívat rodičovskou dovolenou, rozhodla jsem se, že se i nadále budu naplno věnovat práci s dětmi, nalezení a rozvoji jejich potenciálu a realizaci zajímavých kulturně-umělecko-výchovně-vzdělávacích aktivit. Po narození svého dítěte jsem si stále více začala uvědomovat, jak velkou zodpovědnost mám nejen já, ale také i ostatní osoby za to, jak si bude mé dítě utvářet svůj myšlenkový systém. Ráda bych proto byla součástí Muchlinčina poslání při předávání lidských hodnot. Věřím, že si Muchlinčin svět, do kterého Vás zvu, oblíbí nejen děti, ale také i rodiče, pedagogové, vychovatelé či jiné osoby pečující o děti a také v sobě naleznou“ dřímající kreativní dítě“. Muchlinka je sice chobotnička, ale s lidskými vlastnostmi, které ve svých příbězích pomohou dětem se zorientovat v dnešní uspěchané době plné chaosu a anonymity.