Jaký si klademe cíl?

  • Všechny mají společný jmenovatel, a to nalezení a rozvinutí potenciálu dětí v umělecké oblasti, rozvoj kreativity.
  • Z každého kroužku si malý kreativec odnese své vlastní dílko, kterým se může pochlubit.
  • Individuální přístupu lektora - pro dítě se lektor stává jeho koučem za nalezením a uchopením vlastního stylu.
  • Děti se mohou stát součástí týmu Malého Kreativce a pracovat na zajímavých projektech (výtvarné, literární...).
  • Kromě obsahové náplně mají kroužky za cíl pracovat s kreativitou dítěte, jeho schopností se rozhodovat, strategickým myšlením, kooperací, samostatností. Děti tak mohou pracovat na seberozvoji, profilaci svého budoucího profesního směru.

Mgr. Petra Nytrová Gallová

Lektorka
Vystudovala sociální práci s poradenským zaměřením na OU FF v Ostravě, studovala výtvarný obor na Lidové konzervatoři v Ostravě. Věnuje se kresbě a malbě obrazů na zakázky (portréty, karikatury, zátiší, zvířata, krajiny, abstrakce, akty, fantasy motivy atd.). Mezi techniky, které používá, patří kresba tužkou, uhlem, rudkou, suchým pastelem, pastelkami, malba akvarelovými pastelkami, temperami, tuší, akvarelovými barvami a akrylem. Její specializací je kresba a malba portrétů, věnuje se facepaintingu a bodypaintingu. Zrealizovala řadu soukromých hodin či kurzů kresby a malby pro děti, dospělé, seniory či kurzů relaxačních technik. Ilustrovala knihy "Průvodce Beskyd" od Pavla Grygy, "Bruzovské příběhy" od Leoše Kašpera. Věnuje se vlastní literární tvorbě (citáty, poezie). V rámci Literárního klubu Petra Bezruče vznikly almanachy "Koláž mých pocitů" a "O lásce, životě a umění", které si i sama ilustrovala. Věnuje se charitativním aktivitám, realizuje projekty pro dětské domovy od roku 2008 zrealizovala řadu úspěšných autorských či kolektivních vernisáží. Na přání organizuje umělecké aktivity jak pro děti, tak pro dospělé či nabízí své aktivity na kulturních akcích (workshopy kresby, výtvarné dílničky či facepainting) KONTAKT: Mgr. Petra Nytrová Gallová, 603 517 199, info@obrazy-gallova.cz.